DyrekcjaStruktura Szko造Nauczyciele Historia szko造 KontaktDla uczni闚NEWS FOR OUR GRANTHAM FRIENDS

Strona g堯wna

Przetargi

Statut szko造

Program profilaktyki

Program profilaktyki

Plan pracy szko造

Rada rodzic闚

Samorz鉅 uczniowski

Przyjaciele szko造

Pedagog

Psycholog

Logopeda

Integracja

Wydarzenia

Doradztwo zawodowe

Biblioteka i czytelnia

wietlica i sto堯wka

Gimnastyka korekcyjna

Nasze klasy

Dzwonki

Dzia造 przedmiotowe

Nasze prace

Laureaci

Galeria zdj耩

Przydatne linki

Mrowisko

Ko這 misyjne

Ko這 taneczne

Wolontariat

Zaj璚ia dodatkowe

 

statystyka

Szko豉 bierze udzia

w programach

 

Trzymaj form

 

Szklanka mleka

 

Szko豉 odkrywc闚 talent闚

 

Owoce i warzywa

w szkole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

 

W naszej szkole odbywaj si r闚nie zaj璚ia gimnastyki korekcyjnej. Zaj璚ia prowadzi p. Barbara Karczewska.

Zaj璚ia gimnastyki korekcyjnej prowadzone s dla klas I-III raz w tygodniu po 45 minut dla ka盥ej klasy. Lista dzieci ustalona jest po konsultacji z piel璕niark szkoln i uwzgl璠nieniu zalece lekarza.

 

Plan zaj耩 gimnastyki korekcyjnej na rok szkolny 2012/2013 :

 

Klasa Ia         czwartek                  godz. 11.45-12.30

Klasa Ib         pi靖ek                       godz. 12.50-13.35

Klasa IIa       pi靖ek                       godz. 10.50- 11.35

Klasa IIb       poniedzia貫k            godz. 10.50-11.35

Klasa IIc       wtorek                      godz. 10.50-11.35

Klasa IIIa     poniedzia貫k            godz. 11.45-12.30

Klasa IIIb     roda                         godz. 10.50-11.35

Klasa IIIc     czwartek                   godz. 12.50-13.35

 

 

Celem gimnastyki korekcyjnej jest:

     

v Kszta速owanie  nawyku prawid這wej postawy.

v Uwiadomienie dziecku i rodzicom istnienia wady i zagro瞠 wynikaj鉍ych z tego faktu.

v Wykszta販enie wiadomoci odczuwania w豉snego cia豉.

v Wygaszanie nieprawid這wych nawyk闚.

v Wyrabianie u dziecka postawy skorygowanej podczas wszystkich czynnociach 篡cia codziennego

v Wytworzenie silnej stabilizacji  miniowo- wi瞛ad這wej kr璕os逝pa.

v Usuni璚ie dystonii miniowej.

v Rozci鉚anie mini  nadmiernie przykurczonych i skracanie nadmiernie rozci鉚ni皻ych.

v Uaktywnienie narz鉅u ruchu i kr嘀enia.

v Zwi瘯szenie pojemnoci 篡ciowej p逝c.

v Zwi瘯szenie zakresu ruchu w stawach i znoszenie ogranicze.

v Wzmocnienie grup mini os豉bionych.

         Cel ten osi鉚a si drog realizacji nast瘼uj鉍ych zada:

         wyrobienie u dziecka nawyku prawid這wej postawy cia豉 we wszystkich sytuacjach i czynnociach dnia codziennego

         wytworzenie silnej i wytrzyma貫j stabilizacji miniowo-wi瞛ad這wej kr璕os逝pa po uprzednim usuni璚iu dystonii miniowej

         wdro瞠nie do rekreacji ruchowej uwzgl璠niaj鉍ej elementy profilaktyki i korekcji zaburze zagra瘸j鉍ych lub istniej鉍ych u dziecka

         opanowanie przez dziecko i jego rodowisko opieku鎍ze wiedzy i umiej皻noci dotycz鉍ych spraw jego zdrowia zwi頊anych z wad

Najczciej wyst瘼uj鉍ymi wadami u dzieci w m這dszym wieku szkolnym s:

         boczne skrzywienie kr璕os逝pa (skolioza)

         plecy okr鉚貫

         plecy wkl瘰貫

         plecy wkl瘰這-okr鉚貫

         p豉skostopie.

Do odchyle w budowie mo積a zaliczy:

         odstawanie 這patek

         asymetria bark闚

         asymetria klatki piersiowej

 

Na ka盥ych zaj璚iach aktywowane s i stymulowane  mm. st鏕, tak aby pracuj鉍e 逝ki formowa造  wysklepienie stopy.

Uwzgl璠niaj鉍 potrzeby rozwojowe dzieci 獞iczony jest zmys r闚nowagi i koordynacji ruchowej.

Forma prowadzonych zaj耩 dostosowana jest do mo磧iwoci ruchowych dzieci, obejmuje nast瘼uj鉍e elementy ;

- forma cis豉 ( 獞iczenia w pozycjach niskich na karimatach)

- zabawy

- obw鏚 stacyjny

- tor przeszk鏚

Na zaj璚iach wykorzystywane s przybory gimnastyczne : szarfy, woreczki, pi貫czki tenisowe, pi趾i gumowe oraz przyrz鉅y gimnastyczne : 豉weczki do lizg闚, zje盥瘸lnia do odruchowego napinania mm. grzbietu, drabinki.

 

 

STANDARDY  UMIEJTCI  Z ZAKRESU WICZE KOREKCYJNYO KOMPENSACYJNYCH  DO OPANOWANIA PRZEZ  UCZNIA.

 

  KLASA   I

 Umiej皻noci korekcyjno- kompensacyjne.

 Ucze potrafi:

-         prawid這wo u這篡 cia這 wzgl璠em punktu odniesienia w pozycjach niskich,

-         skorygowa poszczeg鏊ne odcinki cia豉 wzgl璠em siebie w pozycjach niskich,

-         reagowa na proste komendy,

-         zachowa i korygowa postaw w czasie zabaw,

Ucze wie:

-         jak u這瞠nie g這wy wp造wa na poprawne wykonanie 獞iczenia,

-         jak nale篡 korygowa sylwetk w czasie siedzenia ,

-         co oznacza pe貫n zakres ruchu w stawie,

Ucze zna:

-         pozycje wyjciowe stosowane w gimnastyce korekcyjnej.

Ucze jest:

-          gotowy do przyj璚ia na siebie trudu systematycznych 獞icze

  

KLASA  II

Umiej皻noci korekcyjno kompensacyjne.

Ucze potrafi:

-         prawid這wo u這篡 cia這 wzgl璠em punktu odniesienia w pozycjach rednich,

-          skorygowa postaw w豉sn i wsp馧partnera w pozycjach niskich,

-         wiadomie i dok豉dnie wykonywa 獞iczenia w pe軟ym zakresie ruchu,

-         potrafi korygowa sylwetk w domu i podczas zabawy,

Ucze  zna:

-         proste 獞iczenia ,kt鏎e wzmacniaj os豉bione w jego przypadku partie mini,

Ucze jest:

-         przygotowany do systematycznych 獞icze korekcyjno kompensacyjnych, przestrzega zachowa zwi頊anych ze zdrowiem i higien osobist,

 

 

KLASA  III

Umiej皻noci korekcyjno kompensacyjne.

Ucze potrafi:

-    prawid這wo u這篡 swoje cia這 wzgl璠em punktu odniesienia w      

 pozycjach niskich, rednich i wysokich,

-    korygowa postaw odcinkowo g這wa- barki, ramiona klatka piersiowa, brzuch grzbiet, ustawienie n鏬 i st鏕,

-    utrzyma prawid這w sylwetk podczas 獞icze ,zabaw  w chodzie , w marszu i w czasie siedzenia, w szkole i poza ni,

-    prawid這wo reagowa na komendy,

-    samokontrolowa nawyk przyjmowania prawid這wej postawy w 篡ciu codziennym,

-    potrafi bezpiecznie wsp馧pracowa z partnerem w zespole oraz w grupie podczas 獞icze i zada kszta速uj鉍ych nawyk prawid這wej postawy.

Ucze zna:

-     zasady gier i zabaw kszta速uj鉍ych jego sylwetk,

Ucze jest:

-     wiadomy potrzeby systematycznego stosowania 獞icze korekcyjno kompensacyjnych, kt鏎e wp造waj na popraw jego sylwetki.

-     wiadomy istnienia u niego okrelonej wady postawy i mo磧iwoci skorygowania jej.

 

 

 

 

 

Barbara Karczewska

 

 

Zesp馧 Szk馧 nr 2 w Elbl鉚u

ul. Wy篡nna 3, 82-300 Elbl鉚, tel./fax 55 625 8720, e-mail: szkola25@elblag.com.pl

Copyright: Mariusz Fil